GS Effekt AB
Gerhard Svensson
Skällaredsvägen 36, 439 32  Onsala
Tel: 0705-48 10 12                                
Mail
Läcksökning
steg för steg
Resultat-
presentation
Teknisk
information
Information
Industri
Information
Sjukhus

Press
Välgörenhet

Läcksökning av tryckluft och gaser samt vakuum

Vår effektiva parabolantenn

Energibesparing och minskat utsläpp av miljöpåverkande gaser

Läckage av tryckluft kostar företagen tusentals kronor årligen i form av energislöseri samtidigt som kompressorns livslängd förkortas. Tryckluft är energi. Ett tryckt system med luft, gaser eller vakuum kräver regelbunden översyn. Det räcker inte med att bara gå och lyssna eftersom man då endast hör ett fåtal av de stora läckorna.

Vi har den rätta tekniken och erfarenheten av att hitta läckorna. Vi använder ultraljudsutrustning, förmodligen den bästa i världen. Med vår parabolantenn kan vi snabbt och effektivt hitta läckor på långt håll och även där det i övrigt är svårt att komma åt. Vi kan hantera "svår produktionsmiljö", buller och läckor i skiftande storlek som stör ut varandra.  Ofta hittar vi dagligen läckage på 1 m³/min, à 15 öre. 15 öre/minut blir nästan 80.000 kr/år i onödig kostnad.

 
Effektiv läcksökning

 
Exempel på kunder (några från gamla företaget)

För att utföra vår läcksökningstjänst så effektivt som möjligt arbetar vi strukturerat och börjar med en kort genomgång. Vi sätter oss in i kundens specifika önskemål och kan sedan presentera resultatet skräddarsytt. Det medför att man kommer att kunna planera reparationerna på ett effektivt och kontrollerat sätt.

Vid själva läcksökningen är vårt mål att hitta alla läckor eller rättare sagt, hitta de läckor som är av betydelse. Detta kan vara ganska komplicerat om man inte har den rätta kompetensen. När man skall reparera och lossa kopplingar är det en klar fördel att inte behöva plocka isär samma område flera gånger.

Norrlands Universitetssjukhus

Västerbottens läns landsting
Norrlands Universitetssjukhus i Umeå

Arctic Paper
Atlas Copco
Atos Medical
Ballograf
Gyproc AB
Haki AB
Huddig AB
Höganäs Sweden
Nordic Sugar
SSAB i Oxelösund
SAAB flygplan
Stora Enso
AB Volvo
De flesta landstingen
Kalmar Länssjukhus
Växjö Centrallasarett

Webbplatsen uppdaterades torsdag 23 januari 2014

Copyright © 2012 - All Rights Reserved GS Effekt AB