Teknisk information
Tillbaka

Erfarenhet och fakta om tryckluft och gaser

Allmänt

Att med ett ultraljudsinstrument hitta en läcka i ett tyst rum där det endast finns enstaka läckor är relativt lätt. Däremot är det bra mycket svårare att komma in en lokal med oväsen och ett stort antal läckor i skiftande storlek. För att där kunna utföra en tillfredställande läcksökning krävs både kunskap och erfarenhet. Om läcksprayet talar om var en läcka finns så kanske en betydligt större läcka finns alldeles intill och den ser man inte för läcksprayet blåser bort. När man skall öppna kopplingar och laga, är det ju viktigt att få med sig allt. Vår starka sida är svår produktionsmiljö.

Även om det är förhållandevis tyst runt omkring så är det inte säkert att man ens hör stora läckor. Erfarenheten har visat att i en lokal på cirka 3000 m², där endast ett fåtal läckor hörts med bara örat, där är det inte ovanligt att man kan hitta 60 läckor i varierande storlekar.

Med tiden ger även små läckor stora volymer.

Tabellen visar prov på olika hålstorlekar för tryckluft och några medicinska gaser och vad detta resulterar i beträffande flöde och kostnad. Lustgas är det ämne som är farligast för ozonskiktet, 300 ggr värre än koldioxid.

Intressant om tryckluft

En EU-utredning har visat att 40% av tryckluften läcker ut. I Europa  motsvaras läckaget av energin som fyra kärnkraftsreaktorer producerar.

Läckagetätning står för största besparingen.

Av industrins totala elförbrukning går det åt hela 10% att producera tryckluft.

Det går åt cirka 0,15 kWh att producera 1 m³ tryckluft.

En läcka tätar sig inte själv. Antingen förblir den lika stor men troligast är att den växer.

Flöde och kostnad för tryckluft, 7 bar och 15 öre/m³

Märketiketter
Röd för stora läckor
Röd etikett för stor läcka

Prio

Diameter
(mm)

Flöde
(l/min)

Volym
(m³/år)

Värde
(kr/år)

1

1,0

65,5

34 409

5 161

2

0,5

16,4

8 602

1 290

3

0,15

1,5

774

116

 

Mellanläcka, baksida
Orange etikett för mellanläcka

Flöde och kostnad för oxygen, 5 bar och 4,15 kr/m³

Prio

Diameter
(mm)

Flöde
(l/min)

Volym
(m³/år)

Värde
(kr/år)

2

0,5

11,1

5 849

24 273

3

0,15

1,0

526

2 183

 

Gult för små läckor
Gul etikett för liten läcka

Flöde och kostnad för lustgas, 4 bar och 174 kr/m³

Prio

Diameter
(mm)

Flöde
(l/min)

Volym
(m³/år)

Värde
(kr/år)

2

0,5

7,6

3 991

694 434

3

0,15

0,7

359

62 466