Presentation av resultatet
Tillbaka Så här presenteras resultatet efter läcksökningen

Läckdatat registreras i en excel-fil (xlsx). I sammanställningen kan kunden själv ange trycket i bar och pris/m³ på mediet. Förteckning över antal läckor per storlek och uppskattad mängd flöde och årskostnad. När läckan är lagad registrerar kunden själv detta och ser då antal lagade/ej lagade. Och naturligtvis uppskattad kostnad för respektive.

Läckan lägesanges med byggnad, våning, avdelning, maskin eller rum beroende på hur vi kommit överens om att beskriva strukturen. Vi anger läckande enhet och var på enheten det läcker. Vi gör en uppskattning på storlek, 1, 2 eller 3 där 1 är det största hålet: 1 = 1 mm diameter, 2 = 0,5 och 3 = 0,15 mm. Ytterligare uppgifter efter önskemål kan vara orsak till läckaget, tid för reparation och om enheten bör bytas eller repareras. Vi rapporterar om någon enhet bör hållas under observation.

Med autofiltret i excel väljer man vad som skall visas och skrivas ut. Det kan t ex vara viss enhet eller stora läckor per byggnadsdel eller helt enkelt icke reparerade läckor. Man bestämmer själv vad reparationsunderlaget till teknikern skall innehålla.
(Skärmbilden nedan återger inte autofiltret.)

När man klickar på läckans nummer visas bilden.

Bild på läckan