Läcksökning steg för steg
Tillbaka Så här går det till när vi skall utföra läcksökning.

När vi anländer till kunden börjar vi med en kort genomgång som ibland inte tar mer än 10 minuter. Vi använder denna checklista och går igenom:

  • Vilka media skall kontrolleras: tryckluft och olika gaser samt vakuum.

  • Vilket tryck har de och vilket pris.

  • Vilka detaljer om läckan skall samlas in.

  • Får vi fotografera läckorna?

  • Ritningar. Det räcker med en enkel ritning i hanterbart format (gärna max A3) som orientering och för att markera läckorna på.

  • Hur skall strukturen byggas upp för att få bästa överblick. T ex byggnad, våning, avdelning, maskin.

  • Tryckluftsystemet, kompressorhall, ledningar, schakt, tömningscentral.

  • Behövs besöksbricka, passerkort, nycklar?

  • Behöver personalen på företaget informeras, t ex via mail? Det kan undvika onödiga frågor.

  • Lokalerna presenteras av kunden.

Med vår parabolantenn med laserpekare prickar vi in läckor på långa avstånd. Läckande ventil

Nu sätter vi igång läcksökningen. Behövs assistans att hitta? Vi beslutar om läcksökaren skall gå själv eller om någon går med delvis eller hela tiden. Det förekommer att kunden låter utföra reparation direkt efterhand läckorna hittas.

Läckorna märkes ut med en etikett, markeras på en ritning alternativt lägesanges samt fotograferas.

Sist på dagen registrerar vi all läckdata i en excelfil (xlsx) och lägger in bilderna. För den läckande enheten anges exakt läckställe och uppskattad storlek. Övrig information samlas in efter överenskommelse. I filen finns uppgift om antal läckor per storlek, uppskattat luft/gas-flöde och årskostnad. Ett flertal sökmöjligheter för att t ex få fram stora läckor eller viss läckande komponent per byggnadsdel. Utskrift av vald information, ett reparationsunderlag. Med ett klick visas bilden. När läckan lagats registrerar kunden detta själv.

Vi är inte låsta till arbetstid. Ibland kanske man bara kan komma åt avdelningar på kvällstid, t ex på sjukhus. Ibland kan det vara lämpligare att läcksöka då produktionen står stilla. Vi kan göra längre arbetspass för att spara in en övernattning. Vi anpassar oss efter kundens önskemål.